شما اینجا هستید: فهرست کتاب آواز دهل: پژوهشی در تعالیم منسوب به میرزا حسینعلی نوری معروف به بهاءالله »»» تعلیم ششم: تعدیل معیشت همگانی و رفع مشکلات اقتصادی:بخوانیم و بیاندیشیم صص 371-376

برای بازگشت به فهرست: اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود کل کتاب به صورت پی دی اف: اینجا را کلیک کنید.
ص 371 

 

بهاءالله:

«تناقض را در ساحت اقدس مظاهر الهیه

راه نبوده و نخواهد بود.»[1]

ص 372  

 

1. آیا تعلیم «تعدیل معیشت عمومی» جدید است؟

عبدالبهاء: «او (بهاءالله) راه حل و چاره‌ی مسائل اقتصادی را ارائه کرده است. هیچ کدام از کتب مذهبی پیامبران پیشین درباره‌ی این امر مهم بشری سخن نگفته‌اند.»[2]

بهاءالله: «درباره زکات هم امر نمودیم کما نزل فی الفرقان عمل نمایند.»[3]

 

2. بالاخره ربا خوب است یا بد؟ آیا عبدالبهاء فضل خدا بر بندگانش را دوست ندارد؟

بهاءالله: ربا را به عنوان فضل خدا بر بندگان حلال کردیم.[4]

عبدالبهاء: ربا اگر چه حلال است ولی من آن را دوست ندارم. ربا خوری نکنید![5]
ص 373  

 

3. کمک به نیازمندان اجباری است یا اختیاری؟

عبدالبهاء: کمک به نیازمندان باید اختیاری باشد.[6]

عبدالبهاء: کمک به نیازمندان باید با اجبار قانون باشد.[7]

 

4. تعدیل معیشت یا پرداخت چند تُن طلا به بیت‌العدل؟

عبدالبهاء: یکی از تعالیم مهم بهاییت تعدیل معیشت است.[8]

بهاءالله: جریمه‌ی ‌زناکار برای بار بیستم و یکم، پرداخت حدود 34 تُن طلا به بیت‌العدل و برای بار صد و یکم پرداخت 8000 برابر وزن زمین طلا است.[9]
ص 374  

5. باید بین انسان‌ها مساوات کامل باشد یا نباشد؟

عبدالبهاء: باید مساوات به معنی کامل کلمه، بین همه‌ی انسان‌ها برقرار شود.[10]

عبدالبهاء: نباید بین همه‌ی انسان‌ها مساوات برقرار نمود چون عقل‌های‌شان متفاوت است.[11]

 

6. خداوند، انسان‌ها را یکسان خلق نموده یا خیر؟

عبدالبهاء: خداوند، همه‌ی ‌انسان‌ها را یکسان و بدون هیچ تفاوتی خلق کرده است.[12]

عبدالبهاء: خداوند، انسان‌ها را یکسان خلق نکرده، بعضی عاقل خلق شده‌اند و برخی کلا از عقل محرومند.[13]
ص 375  

7. تعدیل معیشت یا محروم کردن برخی از معیشت؟

وقتی دوره‌ی سلطنت طلایی بهایی فرا رسد دزدان[14] و افراد طرد شده[15] از جامعه اخراج شده و از نظر معیشت در تنگنا قرار خواهند گرفت.

ص 376  

0 top

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از زوایای سه گانه

 

1- آیا «تعدیل معیشت عمومی» تعلیم جدیدی است؟

اگر ایجاد تعدیل معیشت عمومی به صِرف ادعا باشد، مکاتب اقتصادی مختلفی، سال‌ها پیش از بهاءالله ادعای این امر را داشته‌اند. آنچه مهم است ارائه‌ی ‌راهکار اثربخشی است که به این نتیجه منجر گردد.

راهکارهای پیشنهادی بهاییت نیز یا کپی برداری از دیگران است (مانند زکات که از اسلام تقلید شده است و یا گرفتن خراج از دهقانان) و یا ضمانت اجرایی ندارد.

 

2- آیا بزرگان بهایی، به این تعلیم، عامل بوده‌اند؟

بحث حلال اعلام شدن «ربا» که خود باعث بر هم خوردن تعادل معیشت جامعه است و وضع جریمه‌ها و مجازات‌های در تضاد با این تعلیم، نمونه‌هایی از عدم وفاداری بهاییان به این تعلیم است.

 

3- آیا این تعلیم، عقلانی و منطقی است؟

از آنجا که رفع مشکلات اقتصادی جامعه، کاملا عقلانی و مورد سفارش اکید اسلام نیز هست، به بررسی خروجی راهکارهای پیشنهادی بهاییت پرداختیم. مثلا ارث که به عنوان راهکاری ویژه برای پخش اموال در طبقات، معرفی گردیده، در صورتی قابل اجرا به شیوه‌ی ‌فوق است که متوفی وصیت‌نامه‌ای تنظیم نکرده باشد. و یا مسئله‌ای مثل مالیات، ضمانت اجرایی ندارد. از طرفی، تنها افرادی کمی مانند زمین گیران و افراد عاجز از این قوانین سود می‌برند و چیزی به فقرای دیگر که در حد زنده ماند معیشت دارند اضافه نمی‌شود.

0 bottom


-[1] بهاءالله، بدیع، ص 126.

[2]- “He has set forth the solution and provided the remedy for the economic question. No religious Books of the past Prophets speak of this important human problem,” Abdu’l-Baha, The Promulgation of Universal Peace, p. 455.

-[3] اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، باب 12، ص 149.

-[4] «اکثری از مردم محتاج به این فقره مشاهده می‌شوند، چه اگر ربحی در میان نباشد، امور معطل و معوق خواهد ماند ... لذا فضلا علی العباد، ربا را مثل معاملات دیگر که ما بین مردم متداول است، قرار فرمودیم یعنی ربح نقود (سود پول)، از این حین که این حکم مبین از سماء مشیت نازل شد، حلال و طیب و طاهر است تا اهل ارض به کمال روح و ریحان و فرح و انبساط (شادمانی) به ذکر محبوب عالمیان مشغول باشند»: اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، باب 24، ص 202.

-[5] «من بعد تنزیل بنفسی ندهید زیرا عبدالبهاء تنزیل دوست ندارد ولو اینکه مشروع است مگر قرض الحسنه امّا از احدی تنزیل مگیرید»: اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، باب 24، ص 204 (به نقل از عبدالبهاء).

-[6] «اغنیا رحم به فقرا کنند امّا به میل خودشان نه مجبوراً. اگر مجبوری باشد فایده ندارد. نه آنکه به جبر باشد، بل به موجب قانون عمومی هر کس تکلیف خود را بداند»: اشراق خاوری، پیام ملکوت، ص 148 (به نقل از عبدالبهاء).

-[7] «شخصی غنی که منتهی غنا را دارد نگذارد شخص دیگر منتهی فقر را داشته باشد مراعات او را بکند تا او هم راحت باشد. این را باید بقوانین اجرا کرد نفوس اغنیا باید خودشان زیادی مال خود را بفقرا انفاق کنند»: اشراق خاوری، پیام ملکوت، ص 135. (به نقل از عبدالبهاء)

-[8] «تعلیم ششم حضرت بهاءالله تعدیل معیشت حیات است ... امر تعدیل معیشت بسیار مهم است و تا این مسئله تحقّق نیابد سعادت برای عالم بشر ممکن نیست»: عبدالبهاء، خطابات، ج 2، ص 148.

-[9] «قدحكم الله لكل زان و زانیه دیه مسلمه الی بیت‌العدل و هی تسعه مثاقیل من الذهب و ان عادا مره اخری عودوا بضعف الجزاء ... دفعه اولی نه مثقال، ثانی هجده مثقال، ثالث سی و شش مثقال، الی آخر دو مقدار جزای سابق ...» یعنی: «به درستی که خدا حکم کرده برای هر مرد زناکار و زن زناکار دیه‌ای حتمی را برای بیت‌العدل و آن دیه، نه مثقال طلاست و اگر آن دو تکرار کردند بار دیگری، باید دو برابر آن جریمه (قبلی) را بدهند»: اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، باب 41، صص 300 و 301 (به نقل از اقدس)؛ و «وزن نه مثقال بیانی معادل است با ٧٧٥/٣٢ گرم. در باره اجرای حکم جزای زانی غیر محصن و غیر محصنه حضرت بهاءاللّه تصریح می‌فرمایند که تکرار زنا سبب می‌گردد که مقدار جزای قبلی طبق قانون تصاعد هندسی مضاعف شود (سؤال و جواب ، فقره ٢٣)»: بهاءالله، اقدس، فصل یادداشت‌ها و توضیحات، شماره‌ی 78 (زنا، بند 49)، صص 158-159.

-[10] «سادساً مساوات بین بشر است و اخوّت تامّ. عدل چنین اقتضا مینماید که حقوق نوع انسانی جمیعاً محفوظ و مصون ماند و حقوق عمومی یکسان باشد و این از لوازم ذاتیهء هیئت اجتماعیه است»: اشراق خاوری، پیام ملکوت، ص 30 (به نقل از عبدالبهاء).

-[11] «مساوات ممکن نیست ... زیرا در ایجاد بشر مختلفند. بعضی در درجۀ اوّل عقلند و بعضی درجۀ متوسّط و بعضی بکلّی از عقل محرومند. حال آیا ممکن است نفسی که در درجۀ اعلای عقل است با نفسی که هیچ عقلی ندارد، مساوی باشد؟»: اشراق خاوری، پیام ملکوت، ص 134 (به نقل از عبدالبهاء).

-[12] «خداوند عالم جمیع را از تراب خلق فرمود ... در جمیع احساسات مشترک خلق فرموده و هیچ تفاوتی نگذاشته. جمیع را یکسان خلق کرده ... در هیچ فضل و رحمتی تفاوتی بین بشر نگذاشته»: اشراق خاوری، پیام ملکوت، ص 42 (به نقل از عبدالبهاء).

-[13] «نمی شود بشر یکسان باشد. زیرا در ایجاد بشر مختلفند. بعضی در درجۀ اوّل عقلند و بعضی درجۀ متوسّط و بعضی بکلّی از عقل محرومند. حال آیا ممکن است نفسی که در درجۀ اعلای عقل است با نفسی که هیچ عقلی ندارد، مساوی باشد»: اشراق خاوری، پیام ملکوت، ص 134 (به نقل از عبدالبهاء).

[14]- «قد کتب علی السّارق النّفی و الحبس و فی الثّالث فاجعلوا فی جبینه علامة یعرف بها لئلّا تقبله مدن اللّه و دیاره»: یعنی «دزد را (بار اول) زندانی سپس تبعید و در بار سوم علامتی بر پیشانیش بگذارید تا او توسط آن شناخته شود و در شهر ها و سرزمین های خدا پذیرفته نشود»: بهاءالله، اقدس، بند 45، ص 43

[15]- هیچ کس حق ارتباط با این افراد را ندارد.

شما اینجا هستید: فهرست کتاب آواز دهل: پژوهشی در تعالیم منسوب به میرزا حسینعلی نوری معروف به بهاءالله »»» تعلیم ششم: تعدیل معیشت همگانی و رفع مشکلات اقتصادی:بخوانیم و بیاندیشیم صص 371-376

برای بازگشت به فهرست: اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود کل کتاب به صورت پی دی اف: اینجا را کلیک کنید.

برای مطالعه قسمت بعدی اینجا را کلیک کنید: تعلیم هفتم: بیت‌العدل و محکمه‌ی کبری: دیدگاه نخست: آیا این تعلیم تازگی دارد؟ صص 377-392

برای مطالعه قسمت قبلی اینجا را کلیک کنید: تعلیم ششم: تعدیل معیشت همگانی و رفع مشکلات اقتصادی: دیدگاه دوم: آیا بهاییان و در رأس آنها سران بهاییت، خود به امر تعدیل معیشت و حمایت از فقرا اهتمام داشته‌اند؟ صص 353-370

  آئین بهایی، دیانت بهایی، تعاليم بهايي، بهائيت، بهاییت، بهایی پژوهی، بابیت، بابیه، شیخیه، بیانی، بابی، بابیان، بهاییان، ازلیان، ریمی، تعالیم دوازده گانه بهایی، تعالیم بهاییت، سید کاظم رشتی، سید علی محمد باب، علی محمد باب، سید باب، باب، میرزا حسین علی نوری، بهاء الله، حضرت محبوب، جمال مبارک، صبح ازل، عباس افندی، عبدالبهاء، شوقی، شوقیافندی، ولی امرالله، طاهره قرةالعین، روحیه ماکسول، زرین تاج، ملا محمد زرندی، چارلز میسون ریمی، ریمی، اشراق خاوری، فاضل مازندرانی، اسلمنت، محمد علی فیضی، ابوالفضل گلپایگانی، مهدی گلپایگانی، ابن الذئب، من یظهره الله، مسعود بسیطی، زهرا مرادی، آوازدهل، اقدس، ایقان، بدیع، بیان، مبین، خطابات، مکاتیب، کلمات مبارکه مکنونه، اشراقات، اقتدارات، الواح مبارکه، مفاوضات، کتاب عهدی، الواح وصایا، رساله سوال و جواب، پیام ملکوت، گنجینه حدود و احکام، اسرارالآثار، اشراقات، ادعیه حضرت محبوب، کشف الغطاء، آثار قلم اعلی، گلزار تعالیم بهایی، مطبوعات امری، احباء، احباءالله، احبای خدا، اغنام الله، اغنام الهی، اهل بها، حروف حی، ایادیان امرالله، تاریخچه بهاییت، بهایی پژوهی، تاریخ بدیع، تقویم بهایی، ایام هاء، طرد روحانی، طرد اداری، فرق ضاله، فرقه ضاله، توبه نامه باب، پیامبر عصر جدید، مظاهر ظهور الهی، مشرق الاذکار، محرومیت از تحصیل، همه بار یک دارید، سیاهان آفریقایی، سازمان تبیین، سازمان تشریع، حیفا،حقوق الله، بخوانیم و بیاندیشیم، تحرّي حقيقت، ترك تقاليد، وحدت عالم انساني، دين بايد سبب الفت و محبت باشد، تطابق دين با علم و عقل، ترك تعصبات، تعديل معيشت عمومي، بيت‌العدل، محكمه كبری، تعليم و تربيت عمومي، تربیت اجباري، وحدت لسان، وحدت زبان و خط، تساوي حقوق رجال و نساء، تساوی حقوق زنان و مردان، صلح عمومي، تحريم جنگ، جهان بشري محتاج نفثات روح القدس است، نفثات روح القدس، وحدت اساس ادیان، تعصب نژادی، تعصب جنسی،

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اطلاعات اضافی

Real Time Web Analytics