شما اینجا هستید: فهرست کتاب آواز دهل: پژوهشی در تعالیم منسوب به میرزا حسینعلی نوری معروف به بهاءالله »»» تعلیم دهم:  تساوی حقوق رجال و نساء: دیدگاه نخست: آیا پیش از بهاییت، فرد، مکتب و یا آیینی درباره‌ی محترم شمردن حقوق زنان سفارش نکرده و راهکاری ارائه نداده است؟ صص 487-495
برای بازگشت به فهرست: اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود کل کتاب به صورت پی دی اف: اینجا را کلیک کنید.
ص 487

 

تعلیم دهم:

تساوی حقوق رجال و نساء

 

0 top

«تعلیم دهم حضرت بهاءالله، وحدت رجال و نساء است که رجال و نساء در نزد خدا یکسان‌اند. جمیع، نوع انسان اند. جمیع سلاله آدم اند. زیرا ذکور و اناث تخصیص به انسان ندارد در عالم نبات ذکور و اناثی موجود در حیوان ذکور و اناثی موجود و لکن بهیچوجه امتیازی نیست. ملاحظه در عالم نبات کنید آیا میانه نبات ذکور و نبات اناث هیچ امتیازی هست؟ بلکه مساوات تامّ است و همچنین در عالم حیوان ابداً بین ذکور و اناث امتیازی نیست. جمیع در ظلّ رحمت پروردگارند. پس انسان که اشرف کائنات است، آیا جائز است که این اختلاف را داشته باشد؟ ... ممکن نیست سعادت عالم انسانی کامل گردد مگر به مساوات کامله زنان و مردان.»[1]

0 bottom

ص 488

0 moghaddame

 

0 top

مقصود از تساوی حقوق زن و مرد این است که زن و مرد باید در کلیه‌ی ‌حقوق و شئون مختلف، یکسان و مساوی باشند.

0 bottom

 

عبدالبهاء می‌گوید زن و مرد به عنوان دو بال برای حركت جامعه‌ی جهانی لازم هستند،بی توجهی به هر یك باعث بروز مشکل در ترقی جامعه‌ی انسانی می‌شود:

«عالم انسانی مانند طیور محتاج به دو جناح است یکی اناث و یکی ذکور. با یک بال پرواز نتواند نقص یک بال سبب وبال بال دیگر.»[2]

«از جمله تعالیم حضرت بهاءالله وحدت نساء و رجالست که عالم انسانیرا دو بال است یک بال رجال و یک بال نساء تا دو بال متساوی نگردد مرغ پرواز ننماید اگر یک بال ضعیف باشد پرواز ممکن نیست تا عالم نساء متساوی با عالم رجال در تحصیل فضائل و کمالات نشود فلاح و نجاح چنانکه باید و شاید ممتنع و محال.»[3]
صص 489 و 490

عبدالبهاء معتقد است آنچه بین زنان و مردان تفاوت ایجاد کرده، نحوه‌ی ‌تربیت است:

«تأخّر جنس زن تا به حال به جهت این بوده که مثل مردان تربیت نمی‌شدند. اگر نسوان مانند مردان تربیت می‌شدند شبهه نیست که نظیر رجال می‌گشتند. چون کمالات رجال را اکتساب نمایند، البته بدرجه مساوات رسند.»[4]

وی می‌گوید:

«مرد و زن هر دو بشرند و بندگان یک خداوند. نزد خدا ذکور واناث نیست . هرکس قلبش پاک‌تر و اعمالش بهتر در نزد خدا مقرّب‌تر است خواه مرد باشد خواه زن این تفاوتی که الان مشهود است از تفاوت تربیت است زیرا نساء مثل رجال تربیت نمیشوند اگر مثل رجال تربیت شوند در جمیع مراتب متساوی شوند زیرا هر دو بشرند و در جمیع مراتب مشترک خدا تفاوتی نگذاشته.»[5]

بهاییان در شعارهای تبلیغی خود خاطر نشان می‌کنند اگر جامعه‌ی جهانی بخواهد سریع‌تر به صلح و وحدت جهانی برسد، بایدزنان ضمن حضور در بالاترین پست‌های كشوری و بین المللی، بدون هیچ تبعیض و محدودیتی، آزادانه حق اعمال نظرداشته باشند.

رهبران بهایی تلاش می‌کنند تا با نشان دادن ظاهری مدافع حقوق زنان، در دنیا بیشتر جلب توجه کنند. شوقی می‌گوید:

«بهاییان سراسر عالم فرصت آن را دارند که به جهان اطراف خود نشان دهند که آنان به شیوه جدیدی در روابط دو جنس رسیده‌اند. آنجا که تهاجم و استفاده از زور حذف شده و به جای آن همکاری و مشورت جایگزین شده است. اگر موقعیت زنان در تعالیم بهایی به درستی نشان داده شود، مطمئنا توجه بیشتری را جلب می‌کند[6]

ایشان با ابراز همدردی با زنان، خصوصا زنان ایرانی،[7] سعی می‌کنند اذهان جهانیان را به سمت آیین خود جلب نمایند، اما هنگامی که احکام و وقایع داخلی بهاییت را بررسی می‌کنیم، متوجه حقایق دردناکی از تبعیض‌های فاحش در حقوق زنان نسبت به مردان می‌شویم.
ص 491

0 didgahe nokhost

آیا پیش از بهاییت، فرد، مکتب و یا آیینی درباره‌ی محترم شمردن حقوق زنان سفارش نکرده و راهکاری ارائه نداده است؟

 

گرچه اعتراض به ظلم نسبت به زنان همواره در طول تاریخ وجود داشته، اما آغاز رسمی این جنبش‌ها به زمان انقلاب کبیر فرانسه و اوایل قرن نوزدهم میلادی باز می‌گردد[8] که در نهایت منجر به ایجاد مکتب فمینستی[9] گردید.

عواملی مثل نداشتن حق رأی، عدم امکان تحصیل و اشتغال، نگاه فرودست به زنان از سوی متفکران مختلف و عالمان مسیحی، نداشتن حق مالکیت و نیز خشونت بر علیه آنان موجب این جریانات شد. یکی از اعتقادات مشترک بین فمینیست‌ها این است که:

«زنان از آن رو که زن هستند، تحت ظلم و تبعیض قرار دارند و باید این ستم‌ها برچیده شود؛ خواه در حوزه‌ی قوانین، یا آموزش و پرورش، کسب موقعیت‌های اجتماعی و سیاسی، اشتغال، ورزش و فرصت‌ها و امکانات دیگر.»[10]
ص 492

کتب بسیاری درباره‌ی تساوی و حقوق زمان از بعد از انقلاب کبیر فرانسه تا زمان بعد از بهاءالله وجود دارند. قدیمی‌ترین این کتاب‌ها شاید کتاب استیفای حقوق زن[11] باشد که در 1792 میلادی منتشر گردید. برخی دیگر از کتب معروف همزمان با بهاءالله عبارتند از:

  • The Garden of Eden; or The Paradise Lost & Found
  • Woman, Church And State
  • The Woman's Bible (1898:(Elizabeth Cady Stanton.

نکته‌ی جالب‌تر شباهت بسیار زیاد عبارات برخی از این کتب به سخنان عبدالبهاء است. به عنوان نمونه به عبارات زیر از کتابی که در سال 1869 میلادی تالیف شده دقت فرمایید:

«آن اصلی که رابطه‌ی بین دو جنس را مشخص می‌کند - یعنی فرمانبرداری قانونی یک جنس در برابر دیگری - خود اشتباه است و یکی از اصلی‌ترین علل بازماندگی ترقی انسانی است. این را باید با اصل تساوی کامل (بین دو جنس) جایگزین کرد به صورتی که به یکی از طرفین قدرت یا امتیازی (نسبت به دیگری) داده نشود.»[12]

بنابراین، دفاع از حقوق زنان، نمی‌تواند تعلیم جدیدی از جانب بهاءالله باشد. ضمنا، بیش از هزار سال پیش، پیامبر رحمت، حضرت محمد (ص)، فرمودند که خداوند بین زن و مرد تبعیض قائل نمی‌شود. خداوند در قرآن می‌فرماید:

«ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست.»[13]

«هر کس که عمل نیکی انجام دهد و حال آن که مؤمن است، خواه مرد باشد یا زن، داخل بهشت می‌شود.»[14]

«من عمل هیچ صاحب عملی از شما را، اعم از مرد یا زن، تباه نمی‌کنم.»[15]

«هر كس ـ از مرد یا زن ـ كار شایسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگی پاكیزهای حیات بخشیم.»[16]

پس چرا بهاییت این امر را به عنوان کشف دیانت خود به جهانیان اعلام می‌کند؟ عبدالبهاء می‌گوید:

«نزد خدا مردی و زنی نیست هرکس اعمالش بهتر و ایمانش بهتر در درگاه الهی مقرّب‌تر است در عالم الهی ذکور و اناث نیست جمیع یکی هستند.»[17]

و چرا سران این آئین مدعی هستند چنین مفاهیمی در هیچ کتابی یافت نمیشوند:

«جمیع میگفتند تعالیم حضرت بهاء اللّه فی الحقیقه مثل ندارد ... میگفتیم از جمله این تعالیم مساوات بین رجال و نساء، در کدام کتاب است؟»[18]
ص 494

اسلام، زمینه‌ای را برای زنان فراهم کرد تا زن‌ها نیز همچون مردان به فراگیری دانش و تربیت نفس بپردازند. اسلام نه تنها فراگیری دانش را برای آنان جائز شمرده، بلکه بر آن‌ها لازم دانسته است. خاتم پیامبران، حضرت محمد (ص) می‌فرماید:

«فراگیری علم و دانش بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.»[19]

ایشان درباره‌ی تذکر به گرامی داشتن حقوق زن، فرموده‌اند:

«بهترین فرد شما مردى است‏ كه با همسرش به خوبى رفتار كند و من از همه‌ی شما نسبت ‏به همسرم‏ خوش رفتارتر هستم.»[20]

«هر چه ایمان انسان بیشتر شود، به‏ همسرش بیشتر اظهار محبت می‌کند.»[21]

«برادرم جبرئیل به من خبر داد و همواره سفارش زنان را می‌کرد تا آنجاکه گمان کردمبرای شوهرجایزنیست که به زنش «اُف»[22]بگوید.»[23]

امام علی(ع) فرموده‌اند:

«همانا زنان در نزد شما مردان، امانات الهی هستند. پس بر آنها ستم و اجحاف نکنید.»[24]

امام سجاد (ع) می‌فرمایند:
ص 495

 

«حق زن این است كه بدانی خداوند عز و جل او را مایه‌ی آرامش و انس تو قرار داده است و بدانی كه این نعمتی است كه خدا به تو داده است؛ پس او را گرامی داری و با وی نرمی كنی.»[25]

و درباره‌ی حق مادر فرموده‌اند:

«حق مادرت بر تو این است كه بدانی او تو را در جایی حمل كرده است كه هیچ كس دیگری را حمل نمی‌كند و از میوه‌ی دلش به تو داد كه احدی به دیگری نمی‌دهد و تو را با تمام اعضایش حفظ كرد و اهمیتی نمی‌داد كه خود گرسنه باشد اما تو سیر باشی و خود تشنه باشد. اما تو را سیراب كند و خود برهنه باشد اما تو را بپوشاند و خود در زیر آفتاب باشد اما تو را سایه افكند و به خاطر تو خواب را بر خود حرام كند و از گرما و سرما نگاهت دارد تا تو را داشته باشد و از دست ندهد. بنابراین تو جز با كمك و توفیق الهی از پس قدردانی او بر نمی‌آیی.»[26]

 


[1]- عبدالبهاء، خطابات، ج 2، صص 149 و 150.

[2]- عبدالبهاء، خطابات، ج 2، ص 134.

[3]- عبدالبهاء، مکاتیب، ج 3،ص 107.

[4]- عبدالبهاء، خطابات، ج 2، ص 150.

[5]- قدیمی، ریاض. گلزار تعالیم بهایی، ص 283 (به نقل از امر و خلق، ج 3، صص 333-334).

[6]- برگرفته ازمرقومه ولی امرالله، 7 جون 1931، خطاب به یکی از محافل روحانی ملی.

[7]- بیت‌العدل در پیام مورخ 20 جون 2008 میلادی عنوان می‌کند: «بدون شک یکی از اساسی‌ترین مسائلی که فکر مردم ایران را به خود مشغول کرده است نیاز مبرم به رفع موانع پیشرفت زنان در جامعه می‌باشد». وخطاب به بهاییان می‌گوید: «شما عزیزان برای کمک به پیشرفت این اصل مهم، موقعیتی خاص و مناسب دارید». بیت‌العدل در بخشی از پیام خود، بهاییان ایران را خطاب قرار می‌دهد که: «بسیاری از هم وطنانشریفتان خواهان تحقق این اصل عمومی انسانی یعنی تساوی حقوق زنان و مردان هستند و بدون شکاز همراهی شما در فرایند یادگیری گام به گام برای رفع کلیه موانع موجود و توان دهی به زنان ایرانبرای مشارکت متساوی آنان در جمیع شئون و مجهودات بشری استقبال خواهند نمود».

[8]- البته قرن‌ها پیشتر (قرن 6 میلادی)، اسلام راهکارها و توصیه‌های جدی در ارتباط با احترام به حقوق زن کرده بود ولی در غرب این تفکر به صورت جنبشی از اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19رواج یافت.

[9]- البته انگیزه‌ی اصلی سرمایه‌داران بزرگ، برای دامن زدن و یا حتی راه‌اندازی جنبش‌های فمینیستی، نیاز به نیروی کار ارزان‌قیمت زنان در کارخانه‌ها و مراکز اقتصادی، بود و نه در واقع دلسوزی برای حقوق زنان!

[10]- مکنزی و دیگران، مقدمه‌ای بر ایدئولوژی‌های سیاسی،ص 346.

[11]-Mary Wollstonecraft, Vindication of the Rights Of Woman

[12]- “That the principle which regulates the existing social relations between the two sexes—the legal subordination of one sex to the other—is wrong itself, and now one of the chief hindrances to human improvement; and that it ought to be replaced by a principle of perfect equality, admitting no power or privilege on the one side, nor disability on the other,” John Stuart Mill, The subjection of Women (London: Longmans, Green and Co., 1869), chap. 1, p. 1: http://www.sacred-texts.com/wmn/subjwmn.txt.

[13]- «یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ»: قرآن کریم. سوره‌ی حجرات، آیه‌ی 13.

[14]- «وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ یدْخُلُونَ الْجَنَّه»: قرآن کریم. سوره‌ی غافر، آیه‌ی 40.

[15]- «أَنِّی لاَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى»: قرآن کریم. سوره‌ی آل عمران، آیه‌ی 195.

[16]- «مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیینَّهُ حَیاه طَیبَه»: قرآن کریم.سوره‌ی نحل، آیه‌ی97.

[17]- عبدالبهاء، خطابات، ج 2، ص 220.

[18]- عبدالبهاء، خطابات، ج 3، ص 78.

[19]- «طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه»: مجلسی، بحارالانوار، ص 177.

[20]- «الا خیرکم خیرکم لنسائه و انا خیرکم لنسائی»: حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 20، باب 88، ح 25337، ص 171.

[21]- «کلما ازداد العبد ایمانا ازداد حبا للنسآء»: محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج 14، ح 16365، ص 157.

[22]- در فرهنگ عرب، کلمه ی «اُف» پایین ترین درجه ی توهین کلامی به یک فرد، به شمار می آید.

[23]- «اَخبَرَنی اَخِی جَبرَئیلُ وَ لَم یزَل یوصینی بِالنِّساءِ حَتّی ظَنَنتُ اَن لایحِلَّ لِزَوجِها اَن یقُولَ لَها اُفٍّ. اَخَذتُمُوهُنَّ عَلَی اَماناتِ اللهِ»: محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج14، ح 16627، ص 252.

[24]- «انهن امانه الله عندكم فلا تضاروهن و لا تعضلوهن»: محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج 14، ح 16622، ص 251.

[25]- «حَقُّ الزَّوْجَةِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا لَكَ سَكَناً وَ أُنْساً فَتَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ نِعْمَهٌ مِنَ اللَّهِ عَلَیكَ فَتُكْرِمَهَا وَ تَرْفُقَ بِهَا»: مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 5.

[26]- «حَقُّ أُمِّكَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا حَمَلَتْكَ حَیثُ لَا یحْتَمِلُ أَحَدٌ أَحَداً وَ أَعْطَتْكَ مِنْ ثَمَرَهِ قَلْبِهَا مَا لَا یعْطِی أَحَدٌ أَحَداً وَ وَقَتْكَ بِجَمِیعِ جَوَارِحِهَا وَ لَمْ تُبَالِ أَنْ تَجُوعَ وَ تُطْعِمَكَ وَ تَعْطَشَ وَ تَسْقِیكَ وَ تَعْرَى وَ تَكْسُوَكَ وَ تَضْحَى وَ تُظِلَّكَ وَ تَهْجُرَ النَّوْمَ لِأَجْلِكَ وَ وَقَتْكَ الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ لِتَكُونَ لَهَا فَإِنَّكَ لَا تُطِیقُ شُكْرَهَا إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ وَ تَوْفِیقِهِ»: مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 6 .

شما اینجا هستید: فهرست کتاب آواز دهل: پژوهشی در تعالیم منسوب به میرزا حسینعلی نوری معروف به بهاءالله »»» تعلیم دهم:  تساوی حقوق رجال و نساء: دیدگاه نخست: آیا پیش از بهاییت، فرد، مکتب و یا آیینی درباره‌ی محترم شمردن حقوق زنان سفارش نکرده و راهکاری ارائه نداده است؟ صص 487-495

برای بازگشت به فهرست: اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود کل کتاب به صورت پی دی اف: اینجا را کلیک کنید.

برای مطالعه قسمت بعدی اینجا را کلیک کنید: تعلیم دهم: تساوی حقوق رجال و نساء: دیدگاه های دوم و سوم: آیا بهاییان به راستی به تساوی حقوق زن و مرد معتقدند و طبق آن عمل می‌کنند؟ صص 496-531

برای مطالعه قسمت قبلی اینجا را کلیک کنید:  تعلیم نهم: وحدت لسان و خط برای عالمیان: بخوانیم و بیاندیشیم صص 481-486

  آئین بهایی، دیانت بهایی، تعاليم بهايي، بهائيت، بهاییت، بهایی پژوهی، بابیت، بابیه، شیخیه، بیانی، بابی، بابیان، بهاییان، ازلیان، ریمی، تعالیم دوازده گانه بهایی، تعالیم بهاییت، سید کاظم رشتی، سید علی محمد باب، علی محمد باب، سید باب، باب، میرزا حسین علی نوری، بهاء الله، حضرت محبوب، جمال مبارک، صبح ازل، عباس افندی، عبدالبهاء، شوقی، شوقیافندی، ولی امرالله، طاهره قرةالعین، روحیه ماکسول، زرین تاج، ملا محمد زرندی، چارلز میسون ریمی، ریمی، اشراق خاوری، فاضل مازندرانی، اسلمنت، محمد علی فیضی، ابوالفضل گلپایگانی، مهدی گلپایگانی، ابن الذئب، من یظهره الله، مسعود بسیطی، زهرا مرادی، آوازدهل، اقدس، ایقان، بدیع، بیان، مبین، خطابات، مکاتیب، کلمات مبارکه مکنونه، اشراقات، اقتدارات، الواح مبارکه، مفاوضات، کتاب عهدی، الواح وصایا، رساله سوال و جواب، پیام ملکوت، گنجینه حدود و احکام، اسرارالآثار، اشراقات، ادعیه حضرت محبوب، کشف الغطاء، آثار قلم اعلی، گلزار تعالیم بهایی، مطبوعات امری، احباء، احباءالله، احبای خدا، اغنام الله، اغنام الهی، اهل بها، حروف حی، ایادیان امرالله، تاریخچه بهاییت، بهایی پژوهی، تاریخ بدیع، تقویم بهایی، ایام هاء، طرد روحانی، طرد اداری، فرق ضاله، فرقه ضاله، توبه نامه باب، پیامبر عصر جدید، مظاهر ظهور الهی، مشرق الاذکار، محرومیت از تحصیل، همه بار یک دارید، سیاهان آفریقایی، سازمان تبیین، سازمان تشریع، حیفا،حقوق الله، بخوانیم و بیاندیشیم، تحرّي حقيقت، ترك تقاليد، وحدت عالم انساني، دين بايد سبب الفت و محبت باشد، تطابق دين با علم و عقل، ترك تعصبات، تعديل معيشت عمومي، بيت‌العدل، محكمه كبری، تعليم و تربيت عمومي، تربیت اجباري، وحدت لسان، وحدت زبان و خط، تساوي حقوق رجال و نساء، تساوی حقوق زنان و مردان، صلح عمومي، تحريم جنگ، جهان بشري محتاج نفثات روح القدس است، نفثات روح القدس، وحدت اساس ادیان، تعصب نژادی، تعصب جنسی،

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اطلاعات اضافی

Real Time Web Analytics